Meditationskurs HT 2022

Välkommen att lära dig meditera!
Studier har visat att meditation kan:
• minskar stress och oro
• förbättrar minnet
• stärker känslan av sammanhang och mening
• förbättrar sömnen och förmågan att slappna av
och mycket, mycket mer!
Syftet med kursen är att deltagarna provar olika typer av meditationstekniker att använda i vardagen för att må bättre och stressa mindre.
Målet med kursen är att samtliga deltagare hittar en hållbar daglig meditationsrutin.
Under kursen kommer vi att gå igenom olika meditationstekniker bla:
• Övningar för att öka ditt medvetande om din kropp
• Andningsmeditationer – Pranayama, ta kontroll över ditt sinne med hjälp av andningen
• Meditation där du använder dig av ett mantra som du tänker
tyst eller sjunger högt
• Meditationer i stillhet och där du rör dig
• Affimationsmeditationer – vi bryter negativa tankespiraler
Meditationerna kan utföras på stol, pall eller sittkudde
Förutom att meditera kommer vi diskutera:
  • Stress – vad är stress och vilka mekanismer ligger bakom?
  • Hur fungerar vårt sinne vid stress?
  • Hur kan vi stärka det neutrala sinnet – dvs. då vi inte går in i reaktion utan uppfattar situationen som den faktiskt är?
  • Vilket eller vilka tattwas (element) dominerar i dig?
Kursens upplägg
Vi träffas vid 7 tillfällen. Mellan tillfällena ska deltagarna skapa en daglig meditationsrutin vilket de får stöd med under träffarna. Eventuellt kan en messengergrupp skapas där deltagarna kan hålla kontakt och ställa frågor mellan tillfällena.
Vi börjar med att gå igenom grundläggande kunskap som sittställning, fokuspunkter, handpositioner och fler olika typer av enkla, korta meditationer.
Därefter provar vi meditationerna med mer avancerade tekniker och förlänger tiderna. Vi varvar meditationer med teori.
Deltagarna för dagbok med korta noteringar över praktiska eller andra svårigheter och upplevda positiva effekter av meditationen. Vi delar med oss av våra erfarenheter och utvärderar effekterna av meditationerna.
Deltagarna får konkretisera positiva effekter av meditationer och hjälpa varandra att hitta lösningar när olika typer av problem uppstår.
Varje träff är 1 timme och 20 min lång. Det finns stolar eller pallar och sittkuddar till samtliga deltagare. Deltagarna får korta beskrivningar av samtliga meditationer som vi går igenom. Men det är bra att ha med papper och penna för anteckningar.
Kursledare
Ledare är Eva Stoltz.
Eva är utbildad lärare i kundaliniyoga sedan 2015 och har även gått utbildningar om hälsoeffekter av olika typer av ljud, tex. sång/mantran, klangskålar och gongar, samt hälsoutbildningar. De flesta av de olika meditationstyperna som tas upp under kursen är hämtade från kundaliniyogan. Eva utövar yoga och meditation dagligen. Hon jobbar också med frekvensbalansering/biofeedback och vedisk astrologi.
Anmälan och pris
Anmälan dig till: info@stoltzyoga.se senast den 10 oktober. Vid färre än 5 deltagare ställs kursen in. Eller boka via BokaDirekt:
Boka tid
Pris: 1400 kr
Dropp-in pris: 230 kr.
Avgiftsfria avbokningar kan göras fram till 2 veckor innan kursstart, därefter är anmälan bindande.
Välkommen att lära känna ditt sinne och hur du kan använda olika tekniker för att träna på att kontrollera det!