Meditationskurs, HT 2021

Välkommen att lära dig meditera!
Studier har visat att meditation kan:
• minskar stress och oro
• förbättrar minnet
• stärker känslan av sammanhang och mening
• förbättrar sömnen och förmågan att slappna av
och mycket mer!
Syftet med kursen är att deltagarna lär sig utnyttja enkla meditationstekniker för att må bättre och stressa mindre.
Målet med kursen är att samtliga deltagare hittar en hållbar daglig meditationsrutin.
Under kursen kommer vi att gå igenom olika meditationstekniker bla:
• Övningar för att öka ditt medvetande om din kropp
• Andningsmeditationer- Pranayama, ta kontroll över andningen
och ditt sinne
• Meditation där du använder dig av ett mantra som du tänker
tyst eller sjunger högt
• Meditationer i stillhet och där du rör dig
• Affimationsmeditationer – vi bryter negativa tankespiraler
Meditationerna kan utföras på stol, pall eller sittkudde
Kursens upplägg
Vi träffas vid tre tillfällen. Mellan tillfällena ska deltagarna skapa en daglig meditationsrutin vilket de får stöd med under träffarna. Eventuellt kan en sluten facebook-grupp skapas där deltagarna kan hålla kontakt och ställa frågor mellan tillfällena.
Träff 1. Vi går igenom fler olika typer av enkla korta meditationer. Varje deltagare väljer en meditation som passar att utföras dagligen fram till nästa tillfälle. Deltagarna för dagbok med korta noteringar över praktiska eller andra svårigheter och även upplevad positiva effekter av meditationen.
Träff 2. Vi delar med oss av våra erfarenheter och utvärderar den första meditationsperioden. Deltagarna får konkretisera positiva effekter av meditationer och hjälpa varandra att hitta lösningar när olika typer av problem uppstår. Vi går igenom fler meditationer och varje deltagare kan eventuellt byta meditation eller utöka tiden för den först utvalda meditationen som ska utföras fram till nästa tillfälle.
Träff 3. Vi delar med oss av våra erfarenheter och utvärderar den andra meditationsperioden. Vi provar längre meditationer. Sist utvärderar vi hela kursen och ser om målet med kursen har uppnåtts.
Varje träff är 1,5 timme lång. Antal deltagare anpassas efter pandeminlag och rådande restriktioner. Det finns stolar eller pallar och sittkuddar till samtliga deltagare. Deltagarna får korta beskrivningar av samtliga meditationer som vi går igenom. Ta med papper och penna för anteckningar.
Varför inte online? Att träffas och kunna diskutera och stötta varandra är en viktig del för att lyckas skapa en bra meditationsrutin. Det är också en annan upplevelse att meditera i grupp. Det finns ett stort utbud av onlinekurser så om du hellre vill gå en kurs online är det bättre att välja en sådan.
Kursledare
Ledare är Eva Stoltz.
Hon är utbildad lärare i Kundaliniyoga sedan 2015 och har även gått utbildningar om effekter av olika typer av ljud, tex. sång/mantran, klangskålar och gongar, på vårt välmående. Eva utövar yoga och meditation dagligen. Hon jobbar också med frekvensbalansering/biofeedback och vedisk astrologi.
Anmälan och pris
Anmälan dig till: info@stoltzyoga.se senast den 13 september. Vid färre än 5 deltagare ställs kursen in. Eller boka via BokaDirekt:
Boka tid
Pris: 650 kr