Intresseanmälan mottages! Vedisk Astrologi – introduktionskurs HT 2023

Vill du lära dig mer om Vedisk astrologi?

Vedisk astrologi – Jyotish, är en vetenskap och betyder läran om ljuset. Genom att studera planeternas positioner lär vi oss hur vi påverkas av deras olika energier.

Ditt födelsehoroskop visar dina styrkor och svagheter som du har som grund. Sedan styrs olika perioder i ditt liv av olika planeter. Det går att se inom vilka områden det blir förändringar i livet under vissa tidsperioder. Detta ger en acceptans till dig själv och förändringar som sker kommer inte som en överraskning. Det blir lättare att hantera svåra perioder och du är medveten om hur du kan utnyttja de positiva perioderna.

I den här kursen går vi igenom grunderna inom Vedisk astrologi.

Syftet med kursen är att alla deltagare får en grundläggande kunskap om vedisk astrologi. Målet är att deltagarna får en ökad förståelse om hur de påverkas av planeternas energier.

Under kursen kommer vi att gå igenom:

  • Stjärntecknens energi, tecknens element och styrande planet
  • De olika husens betydelse
  • Planeternas energier
  • Dashasystemet – olika tidsperioder i livet
  • Transiter – hur ser man vad som är på gång just nu?

Samtliga deltagare får sitt eget horoskop utskrivet som vi använder för att studera tecknen och planeternas energier. Det är viktigt att du vet din exakta födelsetid. Är du född på sjukhus i Sverige så kan du få uppgiften från regionarkivet där du föddes.

Mellan kurstillfällena får deltagarna uppgifter för självstudier. Eventuellt kan en messengergrupp skapas för diskussioner mellan kurstillfällena.

Kursen är 7 tillfällen varannan vecka på torsdagarskvällar.  Varje tillfälle är 1,5 timme långt. Deltagarna får bilder på det vi går igenom efter varje tillfälle.

Kursstart under september.

Anmäl ditt intresse till info@stoltzyoga.se.

Ta med anteckningsbok och penna.

Den här kursen vänder sig till din som inte har någon eller endast liten kunskap om astrologi eller vedisk astrologi. Om du redan har grundkunskap så rekommenderar jag att du vänder dig till Johan Andao på Veda Aurum i Göteborg.

Avgiftsfria avbokningar kan göras fram till 2 veckor före kursstart, därefter är anmälan bindande.

Varmt välkommen med din anmälan!