Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Stoltz Yoga & energi behandlar namn och e-postadress och i vissa fall födelsedatum. Namn och e-postadress sparas också för att använda till utskick för marknadsföring. Personuppgifterna behandlas för att vidta begärda åtgärder som att besvara frågor, ta emot bokningar eller anmälningar och för ekonomisk administration.

Kontaktformulär på hemsidan

Vi sparar uppgifter från kontaktformulär en viss tid för kundtjänständamål.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Generellt så sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi raderar även personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att personuppgifterna som vi behandlar är inaktuella. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala skäl, tex. bokföring.

Kontaktinformation

Ansvarig för personuppgiftshanteringen är Eva Stoltz, telefonnummer 073-4241463, info@stoltzyoga.se.