Vedisk astrologi Örebro

Vedisk astrologi, eller Jotish, är läran om ljuset.

Skillnaden mellan Vedisk och Västerländsk astrologi

Det Vediska systemet utgår från planeternas faktiska positioner i relation till stjärnhimlen och stjärntecknen. Den Västerländska astrologin utgår från dagjämningarna och därför skiljer sig planeternas positioner i de två systemen åt. Det finns fler skillnader mellan de två systemen som till exempel storleken på husen, utseendet på horoskopen hur man tolkar vissa aspekter mm.

 

Både Vedisk och Västerländsk astrologi har  samma stjärntecken (12 stycken) och nästan samma namn på alla planeter; Solen, Månen, Mars, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus. I traditionell Vedisk astrologi ingår inte de tre yttre planeterna Uranus, Neptunus och Pluto. Jag inkluderar dem ändå eftersom min första kurs i Vedisk astrologi var med Johan Andao (Veda Aurum) och han har med även de yttre planeterna i sina tolkningar. I den Vediska astrologin heter Månens södra och norra nod Ketu respektive Rahu. De tolkas lite annorlunda jämfört med noderna som används i Västerländsk astrologi.

 

Himlen och stjärntecknen är uppdelad i mindre delar som kallas Nakshatras och beror på Månens väg runt jorden. Månen färdas genom en Nakshatra för varje dygn och totalt finns det 27 stycken. Varje Nakshatra har en symbol och styrs av en energi så inom varje stjärntecken finna olika energier. Det Nakshatra som månen är placerad i vid födseln bestämmer vilken Dasha som personen börjar livet i. Dashasystemet är planetära perioder och visar vilka planeter som dominerar under vissa perioder i livet.

 

Vedisk astrologi – Yoga – Ayurveda

Vedisk astrologi kan kopplas samman med Yoga och Ayurveda (hälsa). I ett horoskop finns information om individens dominerande element som styr kroppstypen som är kopplad till Ayurveda. Vi kan också bli indelade efter specifika planeter som är dominerande i horoskopen. Varje tecken och hus är kopplade till kroppsdelar så man ser vilka delar som troligtvis ger individen kroppsliga utmaningar.

 

Med hjälp av yogaövningar, meditationer, kristaller och mantran kan vi stärka upp svaga planeter i horoskopet.

 

Yoga och meditation är bra redskap för att vi ska kunna följa vår livsväg. Det kan vara svårt ibland eftersom det finns många distraktioner i dagens samhälle. Individens livsväg går att utläsa i horoskopet så det kan ge oss guidning och det blir lite lättare att förstå åt vilket håll du ska.

 

Konsultation – Vedisk astrologi

Jag erbjuder konsultationer av födelsehoroskop, alltså utgår från hur planeterna stod när en individ föddes. I horoskopet syns styrkor, svagheter och hälsoaspekter. Horoskopet jämfört med gällande transiter, dvs. hur planeterna står just nu och hur det påverkar individen.

 

Läs mer om olika typer av konsultationer här!