Stoltz Yoga & energi

Stoltz Yoga & energi drivs av Eva Stoltz. 

Utbildning

Yoga

Grundläggande lärarutbildning i kundaliniyoga enlig Yogi Bhajan, 2014/2015
Medicinsk yoga för kundaliniyogalärare, december 2016
Fortsättningsutbildningar, kundaliniyoga: Vitality and Stress, januari 2018, Lifecycles and lifestyles, januari 2019, Authentic relations, januari 2020

De flesta utbildningarna har varit på Yogainstitutet i Karlstad med lärare som Sada Sat Kaur, Sada Sat Singh, Italien, Birgitta Hedman, Karlstad, Charlotte Åström, Stockholm och Dharma Singh, Tyskland.
Eva är medlem i SKY (Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund)

Gongspel

Planetary Gong Therapi, Nyhyttan, med Methab Benton, USA, juni 2019.
The Art of Sound Healing, Nora, med Abbey del Sol och Tom Soltron från Polen, oktober 2016.

Vedisk Astrologi

Vedisk astrologi med Johan Andao, hösten 2019 och våren 2020.

Frekvensbalansering/biofeedback

Frekvensbalansering med QUEX ED av Quantum Academies, QX World. Februari-april 2020.
Utrustningen är inköpt genom Anna-Karin Holm Perrin, Frequence for Life, Nora.

Bakgrund

Biolog och disputerad i växtfysiologi på Stockholms universitet december 2004.

Arbetat som forskare inom tillämpad växtodling av kulturgrödor 11 år på Hushållningssällskapet.