Stoltz Yoga

Jag är certifierad lärare i kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan och medlem i SKY (Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund). Jag blev färdig med grund-lärarutbildningen (level 1) i september 2015. I december 2016 gick jag en kurs i medicinsk yoga som bygger på kundaliniyoga. Jag har gått två av fem fortsättningsutbildningar som finns för kundaliniyogalärare:  i januari 2018 – Vitality and Stress, och i januari 2019 – Lifecycles and lifestyles. Jag har också utbildat mig i gongspel.

Mina egna erfarenheter av yogan är: en starkare kropp, tidigare ryggproblem har upphört, ett lugnare sinne med mindre stress, sover bättre på natten och är mer vaken på dagen, lättare att förstå andra människor.

Förutom att vara yogalärare är jag utbildad biolog.