Stoltz Yoga

Stoltz Yoga drivs av Eva Stoltz. 

Utbildning

Yoga

Grundläggande lärarutbildning i kundaliniyoga enlig Yogi Bhajan*, 2014/2015
Medicinsk yoga för kundaliniyogalärare, december 2016
Fortsättningsutbildningar, kundaliniyoga: Vitality and Stress, januari 2018, Lifecycles and lifestyles, januari 2019, Authentic relations, januari 2020

De flesta utbildningarna har varit på Yogainstitutet i Karlstad med lärare som Sada Sat Kaur, Sada Sat Singh, Italien, Birgitta Hedman, Karlstad, Charlotte Åström, Stockholm och Dharma Singh, Tyskland.
Eva är medlem i SKY (Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund)

Gongspel

Planetary Gong Therapi, Nyhyttan, med Methab Benton, USA, juni 2019.
The Art of Sound Healing, Nora, med Abbey del Sol och Tom Soltron från Polen, oktober 2016.

Frekvensbalansering/biofeedback

Frekvensbalansering med QUEX ED av Quantum Academies, QX World. Februari-april 2020.
Utrustningen är inköpt genom Anna-Karin Holm Perrin, Frequence for Life, Nora.

Bakgrund

Biolog och disputerad i växtfysiologi på Stockholms universitet december 2004.

Arbetat som forskare inom tillämpad växtodling av kulturgrödor 11 år på Hushållningssällskapet.

 

*Det har, under inledningen av 2020, framkommit uppgifter om att Yogi Bhajan utnyttjat personer på olika sätt. Yogi Bhajan gick bort 2004 och lämnade efter sig en organisation, 3HO. Vad som hänt i den innersta kretsen av organisationen håller nu på att utredas av en extern grupp. Att utnyttja personer är inte något jag ställer mig bakom och anser inte att det hör ihop med yoga. Vad som än kommer fram i utredningen tycker jag att de tekniker han lärde ut är fantastiska och har hjälp mig mycket. Som det ser ut nu kommer jag att fortsätta lära ut yogateknikerna.