Stoltz Yoga

Jag är certifierad lärare i kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan och medlem i SKY (Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund). Jag blev färdig med grund-lärarutbildningen (level 1) i september 2015. I december 2016 gick jag en kurs i medicinsk yoga som bygger på kundaliniyoga. Jag har gått två av fem fortsättningsutbildningar som finns för kundaliniyogalärare:  i januari 2018 – Vitality and Stress, och i januari 2019 – Lifecycles and lifestyles. Jag har också utbildat mig i gongspel, bland annat genom kursen The art of Sound Healing med Tom Soltron och Abbey del Sol i oktober 2016 och Planetary Gong Therapy med Mehtab Benton i juni 2019.

Mina egna erfarenheter av yogan är: en starkare kropp, tidigare ryggproblem har upphört, ett lugnare sinne med mindre stress, sover bättre på natten och är mer vaken på dagen, lättare att förstå andra människor.

Förutom att vara yogalärare är jag utbildad biolog.