Frekvensbalansering

Vill du förbättra din hälsa?

Frekvensbalansering kallas även Biofeedback eller frekvensterapi och är en alternativ metod som identifierar obalanser i dina frekvenser och energier. Samtidigt blir kroppen påmind om hur den ska självläka.

 

Allt består av energi som vibrerar med specifika frekvenser. Fysisk och psykisk stress skapas när vi utsätts för t.ex. gifter (kemikalier), näringsbrist, hormoner, allergier, trauman, strålning och andra faktorer. Om vi utsätts för fler faktorer som skapar stress blir det för påfrestande och tar för mycket av vår energi, detta kan leda den till utmattning eller andra symptom och sjukdomar.

 

När vi utsätts för stress så störs våra frekvenser och vi kommer i obalans. Min utrustning som jag använder för Frekvensbalansering heter QUEX ED, QX WORLD KFT, Ungern. Utrustningen har utvecklats för att identifiera, korrigera och balansera våra frekvenser så att vi blir mer avslappnade och kroppen kan läka sig själv. Det finns 11 000 olika frekvenser inprogrammerade i utrustningen som används för att identifiera brister, gifter, parasiter, bakterier mm och även frekvenser för många olika naturmediciner som kan behövas för att återställa balansen. För er som hört talas om SCIO så är QUEX ED en nyare version av den och den allra senaste utrustningen inom frekvensbalansering från QX WORLD KFT. Andra ord för frekvensbalansering är energimedicin, frekvensterapi, biofeedback och bioresonans.

 

I början av balanseringen skannas kroppen av och utrustningen ger informationen om vilka obalanser som hittats. Ibland behöver något tillföras och ibland behöver kroppen hjälp att göra sig av med något skadligt. Allt detta hjälper QUEX ED utrusningen till med. Utrustningen påminner kroppen om hur den ska reagera för att få balans. På så sätt kan kroppen självläka.

 

QUEX ED behandlar inga sjukdomar men reducerar stress vilket stärker kroppen och förbättrar dess självläkande förmåga. Kroppens immunförsvar är fantastiskt! Därför kan en frekvensbalansering förbättra tillståndet för fler olika ”udda” sjukdomar som inte konventionell sjukvård kan göra något åt.

Exempel på problem som en frekvensbalansering kan reducera:

  • Fysiska problem och smärta i t.ex. muskler eller leder
  • Psykiska problem som oro och ångest
  • Inflammationer
  • Bakterier, parasiter, virus mm
  • Allergier
  • Autoimmuna problem
  • Kroniska problem
  • Sömnproblem
  • Övervikt
  • Utbrändhet

Det går också att använda frekvensbalansering på djur. Djur är oftast mer öppna och lättare att balansera än människor.

 

EEG Neurofeedback

I QUEX-ED finns ett speciellt program för Neurofeedback. Programmet fokuserar på nervceller, dvs. hjärnan och nervsystemet. Hela ditt system påverkas av balanseringen, den jobbar ner i det undermedvetna och ger ofta mycket bra resultat. Du kan välja att enbart göra en sådan balansering men från den får du ingen information om din hälsa. Du behöver också vara fysiskt uppkopplat till utrustningen så du behöver komma till min mottagning i Örebro.

Läs mer om olika balanseringar här!

 

Automatisk frekvensbalansering

I utrustningen finns ett speciellt program som jag använder till mina sk. automatiska frekvensbalanseringar. Där går det att välja olika områden som man vill balansera. Antingen går det att du väljer vilka program som ska användas, eller så låter du ditt övermedvetande välja (superconsious choice). Du får ingen information från en automatisk balansering mer än en procentuell förbättring när balanseringen är utförd.

Läs mer om vilka områden som du kan balansera i den automatiska balanseringen här!

 

Boka frekvensbalansering här!

Film: Hur fungerar frekvensbalansering?

Klicka här för att komma till filmen!

Film: “Vad är frekvensbalansering?”

Klicka här för att komma till filmen! (eller klicka på filmen nedan).

Frekvensbalansering – Hur går det till?

Du kan sitta eller ligga ner under balanseringen. Band fästs runt huvud, hand- och fotleder som är kopplade till QUEX ED-utrustningen. Därefter mäts och registreras spänning, ström och resistans mm samt alla 11 000 frekvenser skannas av. Resultatet av alla frekvenser som identifierats sammanställs i mjukvaran och därifrån jobbar vi vidare efter resultaten och dina önskemål. Frekvensbalanseringen pågår under ca 80-90 min. Balanseringen gör inte ont, den känns knappt, de flesta blir avslappnade och lite trötta. Eventuellt kan känslor komma upp.

 

Frekvensbalanseringen utförs i Almby, Örebro. Du får vägbeskrivning vid bokningen. Balanseringen kan också utföras på distans utan att vara fysiskt kopplad till QUEX ED. Vid distansbalansering så hittar utrustningen dig genom att jag lägger in dina uppgifter (namn, adress, telefonnummer, födelseuppgifter) och ett foto.  Jag kontaktar dig via telefonen före och efter sessionen. Distansbalansering fungerar mycket bra, jag har fler nöjda distanskunder. En distansbalansering kräver inte att du först varit i min mottagning i Örebro. Jag har kunder som jag aldrig träffat utan enbart har haft kontakt med över telefonen.

 

Du får en skriftig sammanställning efter balanseringen med information om vad som kommit upp. Vid första tillfället går jag vanligtvis igenom systemet och letar efter obalanser samtidigt som dessa balanseras. Du får en längre skriftlig sammanställning efter det första tillfället, här är ett exempel på hur det kan se ut: Exempelsammanställning. Efter återbesöken blir det kortare skriftliga sammanställningar.

 

OBS! Utrustningen som Stoltz Yoga och energi använder för Frekvensbalansering/Biofeedback är utvecklad för att hjälpa kroppen och sinne att självläka och är inte på något sätt negativt. Ibland kan man uppleva en tillfällig försämring en kortare tid efter en balansering. Stoltz Yoga & energi  ansvarar inte för försämringar eller skador som kunden förknippar med frekvensbalansering/Biofeedback, dvs. du är inte försäkrad av Stoltz Yoga & energi. Alla väljer själva om de vill bli balanserade eller inte.

 

Klicka här för att se priser och erbjudanden.

Klicka här för information om Eva.

Klicka här för att komma till Stoltz Yogas YouTube kanal.

 

Boka frekvensbalansering här!

 

Har du frågor? Ring 073-42 41 463 eller mejla info@stoltzyoga.se