Frekvensbalansering/Biofeedback

Allt består av energi som vibrerar med specifika frekvenser. Fysisk och psykisk stress skapas när vi utsätts för t.ex. gifter (kemikalier), näringsbrist, hormoner, allergier, trauman, strålning och andra faktorer. Om vi utsätts för fler faktorer som skapar stress blir det för påfrestande och tar för mycket av vår energi, detta kan leda den till utmattning eller andra symptom och sjukdomar.

När vi utsätts för stress så störs våra frekvenser och vi kommer i obalans. Utrustningen QUEX ED, från QX WORLD KFT i Ungern, har utvecklats för att identifiera, korrigera och balansera våra frekvenser så att vi blir mer avslappnade och kroppen kan läka sig själv. I QUEX ED finns 11 000 olika frekvenser inprogrammerade som används för att identifiera brister, gifter, parasiter, bakterier mm och även frekvenser för många olika naturmediciner som kan behövas för att återställa balansen. För er som hört talas om SCIO så är QUEX ED en nyare version av den och den allra senaste utrustningen inom frekvensbalansering från QX WORLD KFT. Andra ord för frekvensbalansering är energimedicin, frekvensterapi, biofeedback och bioresonans.

I början av balanseringen skannas kroppen av och utrustningen ger informationen om vilka obalanser som hittats. Ibland behöver något tillföras och ibland behöver kroppen hjälp att göra sig av med något skadligt. Allt detta hjälper QUEX ED utrusningen till med. Utrustningen påminner kroppen om hur den ska reagera för att få balans. På så sätt kan kroppen självläka.

QUEX ED behandlar inga sjukdomar men reducerar stress vilket stärker kroppen och förbättrar dess självläkande förmåga. Kroppens immunförsvar är fantastiskt! Därför kan en frekvensbalansering förbättra tillståndet för fler olika ”udda” sjukdomar som inte konventionell sjukvård kan göra något åt.

Exempel på problem som en frekvensbalansering kan reducera:

  • Fysiska problem och smärta i t.ex. muskler eller leder
  • Psykiska problem som oro och ångest
  • Inflammationer
  • Bakterier, parasiter, virus mm
  • Allergier
  • Autoimmuna problem
  • Kroniska problem
  • Sömnproblem
  • Övervikt
  • Utbrändhet

Det går också att använda frekvensbalansering på djur. Djur är oftast mer öppna och lättare att balansera än människor.

Film: Hur fungerar frekvensbalansring?

Klicka här för att komma till filmen!

Film: “Vad är frekvensbalansering?”

Klicka här för att komma till filmen! (eller klicka på filmen nedan).

Frekvensbalansering – Hur går det till?

Du kan sitta eller ligga ner under balanseringen. Band fästs runt huvud, hand- och fotleder som är kopplade till QUEX ED-utrustningen. Därefter mäts och registreras spänning, ström och resistans mm samt alla 11 000 frekvenser skannas av. Resultatet av alla frekvenser som identifierats sammanställs i mjukvaran och därifrån jobbar vi vidare efter resultaten och dina önskemål. Frekvensbalanseringen pågår under ca 80 min. Balanseringen gör inte ont, den känns knappt, de flesta blir avslappnade och lite trötta. Eventuellt kan känslor komma upp.

 

Frekvensbalanseringen utförs i Almby, Örebro. Du får vägbeskrivning vid bokningen. Balanseringen kan också utföras på distans utan att vara fysiskt kopplad till QUEX ED.

 

OBS! Utrustningen som Stoltz Yoga och energi använder för Frekvensbalansering/Biofeedback är utvecklad för att hjälpa kroppen och sinne att självläka och är inte på något sätt negativt. Ibland kan man uppleva en tillfällig försämring en kortare tid efter en balansering. Stoltz Yoga & energi  ansvarar inte för försämringar eller skador som kunden förknippar med frekvensbalansering/Biofeedback, dvs. du är inte försäkrad av Stoltz Yoga & energi. Alla väljer själva om de vill bli balanserade eller inte.

 

Klicka här för att se priser och erbjudanden.

Klicka här för information om Eva.

Klicka här för att komma till Stoltz Yogas YouTube kanal.

Har du frågor? Ring 073-42 41 463 eller mejla info@stoltzyoga.se