Frekvensbalansering/ Biofeedback

En frekvensbalansering visar hur din kropp och ditt sinne mår. Är dina vibrationer i obalans kan de rättas till. Många typer av olika fysiska eller psykiska problem kan lösas. När du bokat kommer jag att skicka ett formulär som du ska fylla i och skicka tillbaka innan balanseringen.

Läs mer om frekvensbalansering genom att klicka här!

Ordinarie frekvensbalansering – person

Vi skannar din kropp med QUEX ED som visar vad som är i obalans. Första gången utförs en genomgång av hur nivåer av näringsämnen ser ut, vilka organ som är mest stressade, känslor som påverkar, om det finns infektion i kroppen mm. Detta sammanställs och du får sammanställningen via e-post efter balanseringen.

Om du har specifika symptom kan QUEX ED visa vad de kan bero på. Därefter jobbar vi vidare med att balansera och stärka din kropp och ditt sinne. Jag använder mig även av vedisk astrologi för att titta på ditt horoskop ur ett hälsoperspektiv. En fullständig genomgång av ditt horoskop ingår inte i frekvensbalanseringen utan får bokas separat.

Pris för balansering på plats i Örebro: 1200 kr. Tid 90 min.

Pris för balansering på plats i Karlstad: 1300 kr. Tid 90 min.

Balanseringen kan även utföras på distans. Du behöver inte komma hit utan är där du vill vara och vi har kontakt via telefonen före och efter balanseringen.

Tid 90 min. Pris för distansbalansering på person: 1 000 kr.

Autobalansering på plats – person

Du får ingen information om dina obalanser men autoprogrammet är mycket effektivt och du får ändå en mycket bra och effektiv balansering. Autobalanseringen kan enbart utföras på plats.

Pris för autobalansering i Örebro: 850 kr. Tid 65 min.

Pris för autobalansering i Karlstad: 900 kr. Tid 65 min.

Betalningsvillkoren hittar du här.

Paketerbjudande: 5 ggr till priset av 4

Var 5:e balanseringar kostar inget, detta gäller samtliga balanseringar för personer.

Paketerbjudande Mix: tre ordinarie- och två autobalanseringar

Pris Örebro: 4 300 kr, ord pris 5 300. Detta paket bokas vid första tillfället.

Pris Karlstad: 4 700 kr, ord pris 6 700 kr. (Förutsatt att jag få bokningar så att jag åker till Karlstad.)

Frekvensbalansering djur

Djur är oftast mer öppna och det går lättare att rätta till obalanser. För djur utförs balanseringen i första hand på distans. Ibland kan omständigheter göra att balanseringen ska göras på plats. Kontakta mig i så fall.

Distansbalansering djur

Jag tar kontakt med ägaren via telefonen före och efter balanseringen.

Tid 70 min. Pris för distansbehandling på djur: 800 kr.

Paketpris djur: 3 ggr för 2 000 kr (ord pris 2 400).

Boka tid

Frekvensbalanseringen utförs i Almby, Örebro. Du får mer information vid bokningen.

Boka tid genom att ringa 073-4241463 eller skicka e-post till: info@stoltzyoga.se eller genom BokaDirekt (Örebro):

Boka tid

Boka tid till Karlstad här:

Boka tid

 

En film och Frekvensbalansering:

Vill du ha mer information om Eva? Klicka här!

Hela Stoltz Yogas utbud hittar du här.