Frekvensbalansering/Biofeedback

Erbjudande: Boka en tid i december eller januari så får du:

10% rabatt vid första tillfället

20% rabatt vid återbesök

(erbjudandet gäller ej om du betalar med epassi)

 

En frekvensbalansering visar hur din kropp och ditt sinne mår. Är dina vibrationer i obalans kan de rättas till. Många typer av olika fysiska eller psykiska problem kan lösas. När du bokat kommer jag att skicka ett formulär som du ska fylla i och skicka tillbaka innan balanseringen.

Läs mer om frekvensbalansering genom att klicka här!

Ordinarie Frekvensbalansering/Biofeedback 

Den ordinarie frekvensbalanseringen rekommenderas som första balansering. Vi skannar din kropp med frekvensutrustningen (QUEX ED) som visar vad som är i obalans. Första gången utförs en genomgång av hur nivåer av näringsämnen ser ut, vilka organ som är mest stressade, känslor som påverkar, om det finns infektion i kroppen mm. Detta sammanställs och du får informationen via e-post efter balanseringen. Efter varje balansering får du information om vad utrustningen visat, men mest information tillsammans med rekommendationer får du efter det första tillfället.

Om du har specifika symptom kan QUEX ED visa vad de kan bero på. Därefter jobbar vi vidare med att balansera och stärka din kropp och ditt sinne. Jag använder mig även av vedisk astrologi för att titta på ditt horoskop ur ett hälsoperspektiv. Du får en kortfattad sammanställning av horoskopet. För detta krävs att du fyllt i födelsetid i formuläret som jag skickar före första sessionen. En fullständig genomgång av ditt horoskop ingår inte i frekvensbalanseringen utan får bokas separat.

Balanseringen kan även utföras på distans liknande distanshealing. Du behöver inte komma hit utan är där du vill vara och vi har kontakt via telefonen före och efter balanseringen.

Pris för ordinarie balansering på plats i Örebro: 1 200 kr. Tid 90 min.

Pris för ordinarie balansering på plats i Karlstad: 1300 kr. Tid 90 min.

Pris för ordinarie distansbalansering: 1 100 kr. Tid 90 min.

Automatisk Frekvensbalansering/Biofeedback

När du gjort minst en ordinarie balansering kan vi, utifrån informationen som vi fått, välja passande fokusområden i den automatiska balanseringsprogrammet. I detta program går det att välja specifika områden som du vill jobba med och som identifierats i en ordinarie Frekvensbalansering/Biofeedback. Detta program ger ingen information men innehåller ett stort olika fokusområden som du kan välja tex.

Generellt: stress reduktion, anti-aging, skönhet etc.,

Fysiska kroppen: Inflammation, läkning, infektion, fibromyalgi, smärta etc.

Mentala funktioner: Hjärnsymmetri, förbättrad mental funktion etc.

Känslor: trauma, depression, beroenden, PTSD, koncentrationssvårigheter etc.

Spirituellt: Chakrasystemet, Electro Transcendental Meditation etc.

Alternativt går det att låta ditt system välja fokusområde genom utrustningen.

Pris för automatisk balansering på plats i Örebro: 950 kr. Tid 90 min.

Pris för automatisk balansering på plats i Karlstad: 1 050 kr. Tid 90 min.

Pris för automatisk balansering på distans: 850 kr. Tid 90 min.

EEG-Neurofeedback på plats

Kraftfull balansering av hjärna och nervsystem, det går även ner i vår undermedvetna. Programmet ger ingen information om dina obalanser men  är mycket effektiv. EEG-Neurofeedback kan enbart utföras på plats.

Pris för EEG-Neurofeedback på plats i Örebro: 850 kr. Tid 65 min.

Pris för EEG-Neurofeedback på plats i Karlstad: 950 kr. Tid 65 min

Betalningsvillkoren hittar du här.

Paketerbjudande: 5 ggr till priset av 4

Var 5:e balansering av samma sort kostar inget, detta gäller samtliga balanseringar för personer.

Paketerbjudande: tre ordinarie- och två Automatiska frekvensbalanseringar

Pris Örebro: 4500 kr (ord pris 5 500 kr)

Pris för distans: 4000 kr (ord pris 5 000 kr)

Paketerbjudande: tre ordinarie- och två EEG-Neurofeedback

Obs! Detta kan endast utföras på plats i Örebro.

Pris Örebro: 4 300 kr, (ord pris 5 300).

Frekvensbalansering djur

Djur är oftast mer öppna vilket gör att det går lättare att rätta till deras obalanser. För djur utförs balanseringen i första hand på distans. Ibland kan omständigheter göra att balanseringen ska göras på plats. Kontakta mig i så fall.

Jag tar kontakt med ägaren via telefonen före och efter balanseringen.

Pris för distansbehandling på djur: 800 kr. Tid 70 min.

Paketpris djur: 3 ggr för 2 000 kr (ord pris 2 400).

Betalningsvillkoren hittar du här.

Boka tid

Frekvensbalanseringen utförs i Almby, Örebro. Du får mer information vid bokningen.

Boka tid genom att ringa 073-4241463 eller skicka e-post till: info@stoltzyoga.se eller genom Boka Direkt (Stoltz Yoga & energi – Almby):

Boka tid

OBS! Utrustningen som Stoltz Yoga och energi använder för Frekvensbalansering/Biofeedback är utvecklad för att hjälpa kroppen och sinne att självläka och är inte på något sätt negativt. Ibland kan man uppleva en tillfällig försämring en kortare tid efter en balansering. Stoltz Yoga & energi  ansvarar inte för försämringar eller skador som kunden förknippar med frekvensbalansering/Biofeedback, dvs. du är inte försäkrad av Stoltz Yoga & energi. Alla väljer själva om de vill bli balanserade eller inte.

En film och Frekvensbalansering:

Vill du ha mer information om Eva? Klicka här!

Hela Stoltz Yogas utbud hittar du här.